Mei

19 mei-  21 mei yoga weekend

25 mei-  28 mei Zen stilte retraite

Juni

  2 juni-    4 juni mindfulness weekend

23 juni- 25 juni yoga weekend

30 juni-   2 juli mindfulness weekend

Juli

  7 juli-   9 juli yoga weekend Ouder&KInd

14 juli- 16 juli yoga weekend
21 juli- 23 juli yoga weekend

Augustus

  4 aug.-   6 aug.  yoga weekend Ouder&Kind

11 aug.- 13 aug.  yoga weekend

18 aug.- 20 aug. mindfulness weekend

25 aug,- 27 aug. mindfulness weekend

September

 8 sept.- 10 sept. Zen stilte weekend